Thursday, March 5, 2009

Syarat Penggredan Pelajar MPV


Macam mana nak skor dalam SPM...

Bagi pelajar-pelajar yang mengambil Mata Pelajaran Vokasional, teknik yang mudah untuk lulus cemerlang dalam SPM ialah pelajar mesti kompeten keseluruhan modul. Ini kerana peratus kompeten mempengaruhi gred SPM pelajar. Pelajar juga akan mendapat Sijil Mata Pelajaran Vokasional dari Lembaga Peperiksaan Malaysia. Selamat berjaya kepada semua pelajar MPV...

No comments:

Post a Comment